Tech2Market jest francuskim przedstawicielem programu transferu technologi ( TTP) europejskiej agencji kosmicznej (ESA), która promuje przenoszenie  i wdrażanie technologi kosmicznych do innych sektorów przemysłowych. Celem tego programu jest pokazanie ludziom  korzyści, które płyną z programów kosmicznych, polepszenia konkurencyjności przemysłu europejskiego. W rzeczywistości komercialne zastosowanie technologi kosmicznych, pomoże nam w rozwoju nowych produktów, stworzenia nowych miejsc pracy oraz budowe nowych firm.

Program działa na zasadzie współpracy z europejską siecią  pośredników pokrywajacą 14 europejskich krajów

Tech2Market, jest francuskim przedstawicielem tego programu. Naszym celem jest odpowiedzieć na zapotrzebowanie przemysłu na nowe technologie, adoptujac rozwiazania  programu technologii kosmicznych

Ułatwiamy firmą adoptowanie technologi kosmicznych, przez, kompleksową pomoc w ich przemyśleniach, techniczno-ekonomicznych i strategicznych., co przyczynia się do stworzenia możliwości ich rozwoju.

Dlaczego technologie kosmiczne są tak interesujące ?

Technologie tworzone na potrzeby kosmosu, muszą odpowiadać pewnym kryteriom, takim jak pewność dokładność i dojrzałość. Technologie te charakteryzują się:

 • lekkością kompozytów
 • Odpornoscią na działania mechaniczne
 • Niezawodnością
 • Compasite ?
 • Odpornością na ekstremalne temperatury
 • Odpornością na napromieniowanie
 • Odpornością na korozje
 • Odpornością na duże ciśnienia

Tech2Market proponuje innowacje w 12 dziedzinach technologicznych :

Surowce, hardware i software, automatyka i robotyka, elektronika. Czujniki i urzadzenia pomiarowe, telekomunikacja, mechanika precyzyjna, optyka, wyposażenie medyczne, energia, części mechaniczne, usługi i inne technologie.

Jakie są osiągnięcia tego programu ?

Program przenoszenia technologi został stworzony w 1990 roku, dla ułatwienia zastosowania technologi kosmicznych w zwykłym ziemskim  komercialnym zastosowaniu

Przez ostatnie 20 lat program ciągle się rozwijał, tak aby jak najbardziej zwiększyć szansze

wdrożenia nowych technologii do życia codziennego

Każdego roku program TTP jest zaangażowany w :

 • W ponad 20 technologii przeniesionych i zastosowanych
 • W ponad 50 technologii kosmicznych zidentyfikowanych
 • W ponad 200 zidentyfikowanych zapotrzebowań na technologie innowacyjne
 • W ponad 15 zorganizowanych promocyjnych spotkań

Więcej informacji dotyczących transferu technologi w dokumencie opublikowanym przez ESA, która przedstawia ponad 40 transferów technologicznych. lub na stronie poświęconej historii udanych projektów tego programu

Więcej informacji w przeglądzie tech2Market na temat programu TTP

Crédit photo ESA, 2011