Wspieramy i prowadzimy wszystkich innowatorów

Sektor publiczny

 

Wyszukiwanie i rewaloryzacja

Wsparcie  inowacji oraz rozwoju ekonomicznego

 

Sektoe Prywatny

 

Inwestorzy

Korporacje

Małe i średnie przedsiębiorstwa

star ups’y

Proponujemy następujące usługi, w zaleąności od waszych potrzeb:

  • Analiza rynków międzynarodowych, dla nowego produktu lub nowej usługi
  • Analiza wskaznika powodzenia gospodarki, optymizowanie
  • Informowanie na bieżąco o pojawiających się nowych technologiach
  • Wyszukiwanie, partnerów lub potencjalnych klientów, przekaz technologii, sprzedaż licencji, wyrób patentów komercialnych
  • Audyt projektu lub firmy przeprowadzającej innowacje
  • Strategia innowacji: przygotowanie  w waszej firmie, planu wprowadzenia innowacji ( zarządzanie organizacja )
  • Tymczasowe udostępnienie menadzera: Jezeli potrzebujecie wykwalifikowanego menadzera ?
  • Wyszukiwanie nowych technologi i potencjalnych firm, które mogły by je potencjalnie nabyć
  • Pomoc w rozwinięciu nowego biznesu
  • Jedna z naszych specjalności, jest transfer technologii

Naszym zadaniem jest monitorowanie tego tranferu. Podpowiadamy w jakim sektorze gospodarczym, dana technologia miała by najlepsze zastosowanie  i jakie firmy, mogły by tą technologie nabyć. Przede wszystkim staramy się organizować bezpośrednie spotkania między osobami proponującymi nową technologie a przedstawicielami przemysłu, który ma na nią zapotrzebowanie

 Nasza firma posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie, nabyte poprzez kontakt z Europejska Agencją Kosmiczną

 Benoit Rivollet, Dyrektor naczelny Tech2Market